Dynamic tools är ett bolag inom Fromm gruppen.

FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Plastbandning

Bandningsmaskiner och förbrukningsmaterial för bandning med plastband.

Sträckfilm

Fromms sträckfilmsmaskiner är designade för att klara en hög arbetsbelastning, och de särskilt utvalda komponenterna gör underhållet minimalt.

Stålbandning

Bandningsverktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial för bandning med stålband.

Skyddsemballage

Vi har ett komplett sortiment inom skyddsemballage. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov av produktskydd.

Bubbelplast

Bubbelplast tillverkas genom att luft blåses in mellan två skikt av planfilm vilket skapar bubblor som sedan värmeförseglas varefter fogarna perforeras. Den färdiga bubbelplasten samlas upp i en rulle med stor diameter.

Bandsträckare

Tack vara vår egen tillverkning kan vi erbjuda högklassiga bandsträckare för plastband och stålband som tillgodoser våra kunders behov.Fromm Sverige AB

Om Dynamic Tools

Dynamic Tools säljer emballeringsmaskiner och förbrukningsmaterial och har en rikstäckande organisation med försäljning och service. Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och airpad. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov. Vi har kunder inom all tillverkande industri såsom trä, stål, bil mm. Bland andra Volvo, Sandvik, SKF och många sågverk. Du hittar även våra kunder bland många logistikföretag. Verktygen har tillverkats sedan 1947 och vi har en komplett serviceavdelning (reparationer, garanti åtgärder mm).